Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Vyššie uvedený triplet definoval, že nejaký RDF zdroj má priezvisko Kiska. Keďže platí, že dátová vlastnosť priezvisko je definovaná medzi Osobou a reťazcom (tj. doména relácie je Osoba a rozsah je reťazec), teda

 

 

Code Block
<https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/givenName> rdfs:domain <https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/PhysicalPerson> .

...

5★Open DataTim Berness-Lee, tvorca webu a iniciátor sémantického webu odporučil tzv. 5 hviezdičkovú klasifikáciu otvorených dát. Platí, čím viac hviezdičiek, tým sú otvorené dáta lepšie otvorené. Je zrejmé, že kvôli výhodám sémantiky sú takto anotované dáta vyhodnotené ako najlepšie.

4 vs 5 dáta
Rozdiel medzi 4 a 5 hviedičkovými dátami :

4 hviedičky

 • použitie URI
 • použitie ontológií
 • nutnosť mapovania v najväčšej možnej miere na 5 hviedičiek
 • dereferenciácia je volitelná
 • zverejnenie vlastných ontoógií a zaregistrovanie URI na MetaIS
 • je nutné vždy požiadať o zaradenie dát medzi 5 hviedičkové. Len v prípade odmietnutia sa stávajú 4 hviedičkové.

5 hviedičiek

 • použitie centrálneho modelu URI
 • doména všetkých URI je https://data.gov.sk
 • dereferenciácia je zabezpečená integráciou MetaIS a data.gov.sk


data.gov.sk-semanticwebje metodika sémantických štandardov (5 OpenData) pre údaje ISVS. Jej základom je rozšíriteľný URI systém, umožňujúci popísať (katalogizovať) údaje verejnej správy do komplexného RDF grafu.

...

Unknown macro: {add-label}