Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Pridelovanie a schvalovanie dátových prvkov a URI identifikátorov prebieha výhradne prostredníctvom systému MetaIS.
  2. Každý zaregistrovaný dátový prvok alebo ontológia, ktoré schválené ako súčasť Centrálneho modelu údajov sú automaticky referencovateľné na základe integrácie MetaIS a portálu data.gov.sk podľa príslušných pravidiel dereferenciácie viď §CA.3 4.4 Dereferenciácia URI identifikátorov
  3. Menný priestor je pre indivíduá je možné označiť za referenčné, len v prípade že je zdrojom referenčný register.
  4. Každý referenčný identifikátor músí byť zaregistrovaný a schválený v MetaIS.
  5. Štandardizácia ontológií referenčných registrov je schvalovaná na pracovnej skupine PS1.
  6. Čiastkové úpravy alebo doplnenia štandardizovaných dátových prvkov môžu prejsť cez zrýchlené schvalovacie konanie s upovedomením všetkych členov PS1 do lehoty 15 dní od požiadania.
  7. Každá žiadosť o zriadenie štandardizovaného dátového prvku prechádza schvalovacím konaním. Žiadosť môže byť zamietnutá v prípade

...

Unknown macro: {add-label}