Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Odvodený tripletje triplet, ktorý vznikol strojovým odvodeným odvodením z existujúcich tripletov v znalostnej báze na základe iných tripletovdefinovaných pravidiel.

Vyššie uvedený triplet definoval, že nejaký RDF zdroj má priezvisko Kiska. Keďže platí, že dátová vlastnosť priezvisko je definovaná medzi Osobou a reťazcom (tj. doména relácie je Osoba a rozsah je reťazec), teda

...

Unknown macro: {add-label}