Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nasledovný príklad prezentuje použitie URI na identifikáciu troch RDF zdrojov: konkrétnej osoby, vlastnosti priezvisko a identifikáciu triedy fyzická osoba.

Code Block
<https://data.gov.sk/id/president/andrej-kiska>
<https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/familyName>
<https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/PhysicalPerson> 

...

Unknown macro: {add-label}