Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Používateľ

  • pristúpi k treťostrannej aplikácii

  • pred použitím OpenAPI služby sa používateľovi zobrazí potvrdzovacia obrazovka so zobrazením scope, ku ktorým chce aplikácia pristupovať

  • musí odsúhlasiť prístup ku scope, ktoré požaduje treťostranná aplikácia

  • súhlas používateľa k prístupu treťostrannej aplikácii môže byť časovo obmedzený
  • bude pri povolení informovaný, že prevádzkovateľ OpenAPI služby ani Centrálny správca identít nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné nesprávne fungovanie aplikácie

  • môže interagovať s aplikáciou

Unknown macro: {add-label}