Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • reprezentuje dataset otvorených údajov poskytovaný prostredníctvom elektronickej služby verejnej správy

  • služba je voľne prístupná verejnosti

  • požiadavky na služby v oblasti podpory, kvality služieb a SLA musia byť identické ako pre zvyšný systém, ktorého je toto API súčasťou

 

Proces

Proces publikácie OpenDataAPI služby

...

Unknown macro: {add-label}