Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Názov vlastnostiTyp vlastnostiHodnota vlastnostiPočetnosťPopis
http://www.w3.org/ns/adms#AssetDistributionowl:ClassURI1Trieda vyjadrujúca verziu obsahu
https://data.gov.sk/def/ontology/resource/validFromowl:DatatypePropertyxsd:dateTime1Verzia platná od
https://data.gov.sk/def/ontology/resource/validToowl:DatatypePropertyxsd:dateTime0....1Verzia platná do
http://purl.org/dc/terms/createdowl:DatatypePropertyxsd:dateTime1Verzia vytvorená
http://purl.org/dc/terms/modifiedowl:DatatypePropertyxsd:dateTime0....1Verzia modifikovaná
http://purl.org/dc/terms/creatorowl:ObjectPropertyURI1....nTvorca verzionovateľného objektu
http://purl.org/dc/terms/contributorowl:ObjectPropertyURI0....nPrispievateľ verzionovateľného objektu

http://www.w3.org/ns/dcat#accessURL

owl:DatatypePropertyURL0...1URL odkaz na popis

http://www.w3.org/ns/dcat#downloadURL

owl:DatatypePropertyURL0...1URL odkaz na stiahnutie distribúcie
http://purl.org/dc/terms/isVersionOfowl:ObjectPropertyURI1Referencia na dataset, ktorému prislúcha táto distribúcia

http://www.w3.org/ns/dcat#mediaType

owl:DatatypePropertyxsd:string1Jedna z hodnôt podľa špecifikácie RFC 6838
http://purl.org/dc/terms/license URI1URI dostupných licencí zo zoznamu v §DA.4.15.43.1 Licencie

http://www.w3.org/2002/07/owl#versionInfo

owl:DatatypePropertyxsd:string1identifikátor verzie, ktorý je súčasťou URI

http://www.w3.org/ns/adms#status

owl:ObjectPropertyURI1

Stav definovaný buď ako http://purl.org/adms/status/Completed

alebo http://purl.org/adms/status/UnderDevelopment

http://www.w3.org/ns/adms#versionNotes

owl:DatatypePropertyxsd:string1Poznámky k danej verzii
 https://data.gov.sk/def/ontology/resource/languageowl:ObjectPropertyURI1

Hodnota language z číselníka https://data.gov.sk/set/codelist/CL010076

...