Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Centrálny model je štandardizovaný prostredníctvom pracovnej skupiny PS1 na UPVII. Pre akékoľvek otázky, doplnenia, opravy prosím použite kontaktný email:ps1@vicepremier standard@vicepremier.gov.sk .


Prehľad verzií Centrálneho modelu

...