Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

 

Children Display

Sumár vlastností Centrálneho modelu v. 1.1

 • "zoštíhlenie" modelu: ontológia kdp, identifier a resource bola odstránená.
  • Dátové prvky, ktoré vyšli z KDP sú nadalej mapované na KDP prostredníctvom identifikátora dátového prvku. Centrálny model údajov používa svoju vlastnú sémantiku (dedenie, relácie a podobne). Pôvodné vlastnosti KDP ako podradené prvky, resp. použitie "zložených" dátových prvkov sa do CMÚ neprenieslo. Jednotlivé textácie popisu dátových prvkov z KDP boli podľa významu daného dátového prvku upravené.
  • Namiesto ontológie identifier sa používa priamo štandard ADMS.
  • Namiesto res:validFrom, res:validTo a res:gestor sa priamo používa štandard schema:startDate, schema:endDate a dct:publisher.
 • zefektívnenie modelu:
  • Z dôvodu veľkého množstva rôznych časových dátových vlastností ohraničujúcich nejaký časový úsek bola zahrnutá trieda dct:PeriodOfTime (schema:startDate, schema:endDate), ktorá sa používa pre všetky entity rovnako. Jednotlivé triedy CMÚ dedia z tohto typu.
  • Množina možných hodnôt pre danú vlastnosť je definovaná prostredníctvom SKOS ontológie, tj. samotná číselníková hodnota je typu skos:Concept. V prípade, že číselník predstavuje logické zovšeobecnenie, dedí vzťah na číselník z vlastnosti dct:type, čo spresňuje správnosť modelu a posiňuje aj vyhľadávanie danej entity. Ďaľšiou výhodou je zjednotenie vlastností číselníkových hodnôt. Namiesto rôznych ako napr. loca:buildingName, loca:streetName a podobne, je vždy povinná dátová hodnota skos:prefLabel, ktorá môže byť v prípade potreby doplnená o ďalšie anotačné vlastnosti (skos:altLabel, skos:symbol, ...).

 

Children Display

Unknown macro: {add-label}