Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kontrolované slovníky sú štandardizované prostredníctvom pracovnej skupiny PS1 na UPVIIMIRRI. Pre akékoľvek otázky, doplnenia, opravy prosím použite kontaktný email: standard@vicepremier.gov.sk .

...