Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Prehľad verzií definície referečných údajov

2018-03-26prvý návrh štandardu
20182021-03MM-26DDaktualizovaný návrh štandardu

...