Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dataset vyhlásených referenčných údajov

Názov spoločnosti (MetaIS)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD

Základné referenčné údaje

Rudolf Yeti : Fyzická osoba (Register fyzických osôb)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
Zasnežovacia technika a.s. : Právny subjekt (Register právnických osôb)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
IČ-DPH Zasnežovacej spoločnosti : IČ-DPH (Register daňových subjektov)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD

Kandidáti na referenčné údaje

Galvaniho 17A, 82104 Bratislava : Fyzická adresa (RA)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
Slobodný prístup k informáciám : Agenda (MetaIS)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
Zverejňovanie informácií Protimonopolného úradu SR : Elektronická služba (MetaIS)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
Slobodný prístup k informáciám : Biznis udalosť  (MetaIS)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
Centrálny metainformačný systém VS : ISVS (MetaIS)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD

 

 Unknown macro: {add-label}