Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dátum zasadnutia: 5. 4. 2017 od 9:30

Agenda: (podklady sú priebežne aktualizované)

Table of Contents

1. Študenti FIIT  (cca 30min)- prezentácia na tému: Nástroj pre zosúladenie zverejňovaných dát s centrálnym modelom

...

2. M. Liška/ M. Šurek-  Slovenský rámec pre sémantickú interoperabilitu (cca 1 hod.)

  • aktualizácia centrálneho modelu- verzia 1.1,

Centrálny model údajov verejnej správy 1.1
https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=24939657

...

Kontrolované slovníky (príklady)
https://wiki.finance.gov.sk/display/PS1/CV-1.0

Základné referenčné údaje (reprezentácia) - príklady
https://wiki.finance.gov.sk/display/PS1/RD-1.0

3. Š. Szilva: (cca 1 hod) 

...

Unknown macro: {add-label}