Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dátum zasadnutia: 5. 10. 2017 od 9:00

Agenda:

Table of Contents

1. Témy z PS6 na vyjadrenie 

...

7. Podpisovanie datasetov 

...

8. Novela Výnosu (Opatrenie) o jednotnom formáte elektronických správ + Schémy správ Sk-Talk

...

Unknown macro: {add-label}