Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Expand
titlePomoc= k tejto stránke

Aký názov ?:      

NazovZiadatela-YYYYMMDD-s-XXX-UX-NázovSluzby     

YYYYMMDD je dátum prijatia žiadosti,   

XXX je poradove číslo žiadostí daného žiadateľa,

UX=  U1 / U2 / U3 = úroveň certifikácie

Aké číslo žiadosti: 

YYYYNNNNNN  poradové číslo žiadostí

YYYY=rok,

NNNNNN=celkové poradové číslo žiadostí v daný rok


Registratúra:
Panel
titleČísla v systémoch ÚPVII


Column
width24%
Číslo spisu:


Column
width24%

Číslo žiadosti:


Column
width24%

Číslo stanoviska:


Column
width24%

Číslo MetaIS:
Panel
titleŹákladne informácie o žiadosti


Číslo žiadostiDátum doručeniaDátum začiatkuDátum ukončenia
201900005221.11.2019

Názov žiadateľa: DNS

Názov služby: DNS Modern Workplace CloudPanel
titleKontaktné údaje

Kontakty za UPVII: juraj.pankuch@vicepremier.gov.sk


Kontakty za žiadateľa: 

Zuzana Strculová

Sales Specialist

M: +421 908 622 033 • zstrculova@dns.sk

DNS a.s. • Organizačná zložka Slovensko • Vajnorská 142 • 831 04 Bratislava

www.dns.cz
Panel
titleŽiadosť

Office Word
nameDNS a.s. 1A_Ziadost o registraciu CS.docx
Vložiť dokument WORD = vzor 1APanel
titleDokumenty k žiadosti

Attachments