Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Informácia: Otvorené Dôležité Informácie: Uvedené štandardy sú publikované v stave - otvorené na pripomienkovanie. Štandardy sú neúplné, ale konzistentné. Nájdené chyby, resp. návrhy na doplnenie/vylepšenie prosím posielajte na na miroslav.liska@vicepremier.liska@mirri.gov.sk a viktoria.sunderlikova@mirri.gov.sk . Pokiaľ nemáte skúsenosti s RDF, svoje štúdium môžete začať pri čítaní HTML distribúcie RDF.

Centrálny model údajov verejnej správy 1.2


★★★★★★★★
Ontológia fyzickej osobyRDF/
TTL
TTL   shapesRDF/XML
RDF/PNG
JSON-LDUML/XMI
UML/PNGJSON-LD
XSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia právneho subjektuRDF/
TTL
TTL   shapesRDF/XML
RDF/PNG
JSON-LDUML/XMI
UML/PNG
JSON-LD
XSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia finančných entítRDF/
TTL
TTL   shapesRDF/XML
RDF/PNG
JSON-LDUML/XMI
UML/PNG
JSON-LD
XSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia lokácieRDF/
TTL
TTL   shapesRDF/XML
RDF/PNG
JSON-LDUML/XMI
UML/PNGJSON-LD
XSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia egovernment entítRDF/
TTL
TTL   shapesRDF/XML
RDF/PNG
JSON-LDUML/XMIXSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG
JSON-LDXSDODTPDF

...


Centrálny model údajov v UML: 2022-02-16-data.gov.sk.eap

Príklady referečných dát


★★★★★★★★
Rudolf Yeti (fyzická osoba)RDF/TTLRDF/XML
RDF/PNG
JSON-LDUML/XMI
UML/PNGJSON-LD
ArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Zasnežovacie služby a.s. (právny subjekt)RDF/TTLRDF/XML
RDF/PNG
JSON-LDUML/XMI
UML/PNGJSON-LD
ArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Galvaniho 17A, Bratislava (fyzická adresa)RDF/TTLRDF/XML
RDF/PNG
JSON-LDUML/XMI
UML/PNGJSON-LD
ArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Rozhodnutie o stavebnom konaní (elektronický právny dokument)RDF/TTLRDF/XML
RDF/PNG
JSON-LDUML/XMI
UML/PNGJSON-LD
ArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okres (dataset)RDF/TTLRDF/XML
RDF/PNGJSON-LD
JSON-LDUML/XMI
UML/PNG
ArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG

Používané medzinárodné ontológie

RDF - Resource Description FrameworkRDF/TTLXSDHTML (som úplný RDF začiatočník)
OWL - Web Ontology LanguageRDF/TTLXSDHTML
SKOS - Simple Knowledge Organization SystemRDF/TTLXSDHTML
DCT - Dublicn Dublin Core TermsRDF/TTLXSDHTML
ADMS - Asset Description Metadata System RDF/TTLXSDHTML
DCAT - Data Catalog VocabularyRDF/TTL
HTML
ORG - Organization OntologyRDF/TTL
HTML
CPO - Core Public Organization OnťoloryRDF/TTL
PDFUnknown macro: {add-label}