Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dôležité Informácie: Uvedené štandardy sú publikované v stave - otvorené na pripomienkovanie. Štandardy sú neúplné, ale konzistentné. Nájdené chyby, resp. návrhy na doplnenie/vylepšenie prosím posielajte na miroslav.liska@vicepremier.gov.sk a viktoria.sunderlikova@vicepremier.sk. Pokiaľ nemáte skúsenosti s RDF, svoje štúdium môžete začať pri čítaní HTML distribúcie RDF.

Katalóg Budovy, stavby, majetok

Topic datasetu★★★★★★★★
Bezbariérová prístupnosť objektov z užívateľského hľadiskaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Zoznam prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj/nájomRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML


Unknown macro: {add-label}