Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Katalóg Budovy, stavby, majetok

Datasety★★★★★★★★★★
Bezbariérová prístupnosť objektov z užívateľského hľadiskaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Zoznam prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj/nájomRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX


Katalóg Účtovníctvo, zmluvy, faktúry, rozpočet

Datasety★★★★★★★★★★
Bezodplatné plnenia a daryRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Zoznam zahraničných cestovných nákladovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Zoznam neuhradených pohľadávok štátuRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Zoznam objednávokRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Zoznam faktúrRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Zoznam zmlúvRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX


Katalóg Kontroly, pokuty, žiadosti, sťažnosti , sporové konania

Datasety★★★★★★★★★★
Plán kontrolnej činnostiRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Právoplatné pokutyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Uskutočnené kontrolyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Zoznam prijatých sťažnostíRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Zoznam prijatých žiadostí podľa InfozákonaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Zoznam podaní a sporových konaníRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX


Katalóg Poskytované služby a dotácie

Datasety★★★★★★★★★★
Poskytované dotácie a granty povinného subjektuRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Harmonogram vyhlásenia jednotlivých dotácií a dotačných schémRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informáciíRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX


Katalóg Akcie, spolupráca

Datasety★★★★★★★★
Organizované akcie
★★
Poskytované dotácie a granty povinného subjektuRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX

Katalóg Kontakty, organizačná štruktúra

Datasety★★★★★★★★★★
Organizačná štruktúraRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Úradné hodinyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Zoznam kontaktovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Zoznam poradných orgánov povinných subjektov s uvedením ich členovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Zoznam pracovných skupínRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX
Zoznam právnických osôb v pôsobnosti danej inštitúcieRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODS
XML
XLSX


Katalóg Personalistika a mzdy

...

Unknown macro: {add-label}