Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Publikačné profily Publikačný profil 1.0 - posudzované - (2018-03-26)

Publikácia katalógov, datasetov a distribúcií otvorených údajov (DCAT-AP-SK)RDF/XMLUML/PNGHTML

...