Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Datasety★★★★★★★★
Bezbariérová prístupnosť objektov z užívateľského hľadiskaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX(minus)
Zoznam prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj/nájomRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXML

ODS

XLSX

...

Unknown macro: {add-label}