Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Katalóg Poskytované služby a dotácie

Datasety★★★★★★★★
Zoznam poskytovaných elektronických služiebRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Poskytované dotácie a granty povinného subjektuRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
 
XLSX
Harmonogram vyhlásenia jednotlivých dotácií a dotačných schémRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informáciíRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX

Katalóg Akcie, spolupráca

...

Unknown macro: {add-label}