Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Datasety★★★★★★★★
Bezodplatné plnenia a dary  (error)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam zahraničných cestovných nákladovnákladov (tick)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam neuhradených pohľadávok štátuRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam objednávokRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX 
Zoznam faktúrRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
Zoznam zmlúv(tick)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Rozpočet RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX

...

Unknown macro: {add-label}