Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Súčasťou informačných systémov verejnej správy SR sú aj tzv. centrálne registre, ako napr. Centrálny register zmlúv a podobne. V prípade, ak OVM má povinnosť zverejňovať dáta v týchto registroch, nie je potrebné vytvárať ich samostatne, resp. duplicitne. V opačnom prípade je nutné daný dataset vytvoriť, podlľa podľa bodu I.


Doplňujúca informácia: Uvedené štandardy sú publikované v stave - otvorené na pripomienkovanie. Štandardy sú neúplné, ale konzistentné. V prípade pripomienok ku k zoznamu datasetov alebo ich štruktúre, kontaktuje prosím  marketa.simoni@vicepremier.gov.sk . V prípade otázok, resp. technických otázok, resp. pripomienok k RDF formátu, kontaktujte prosím miroslav.liska@vicepremier.gov.sk 

...

Datasety★★★★★★★★
Bezodplatné plnenia a dary  (error)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam zahraničných cestovných nákladov (tick)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam neuhradených pohľadávok štátuštátu (tick)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam objednávokRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX 
Zoznam faktúr  (tick)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
Zoznam zmlúv(tick)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Rozpočet RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX

...

Unknown macro: {add-label}