Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Datasety★★★★★★★★
Bezbariérová prístupnosť objektov z užívateľského hľadiska  (error)hľadiska  RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj/nájom  (tick)nájom  RDF/TTLRDF/XMLJSON-LD

CSV

ODS

XLSX

...

Datasety★★★★★★★★
Bezodplatné plnenia a dary  (error)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam zahraničných cestovných nákladov (tick)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam neuhradených pohľadávok štátu (tick)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam objednávok  RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX 
Zoznam faktúr  (tick)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
Zoznam zmlúv(tick)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Rozpočet   RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX

...

Katalóg Poskytované služby a dotácie

Datasety★★★★★★★★
Zoznam poskytovaných elektronických služiebRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Poskytované dotácie a granty povinného subjektuRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Harmonogram vyhlásenia jednotlivých dotácií a dotačných schémRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informáciíRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX

Katalóg Akcie, spolupráca

...

Datasety★★★★★★★★
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam interných právnych aktovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Úradná tabuľaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam strategických dokumentovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam štúdií a analytických dokumentov financovaných z verejných zdrojov RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam právnických osôb v pôsobnosti danej inštitúcieRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX


Katalóg Softvér

...

Katalóg Ďalšie navrhované oblasti

...

CSV

...

Unknown macro: {add-label}