Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Publikačné minimum orgánov štátnej správy je možné reprezentovať v rôznych dátových formátoch. Na základe strategickej priority Otvorené údaje https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2018/10/SP_Otvorene_udaje_schvalena-2.pdf je preferovaný formát RDF (najvyšší stupeň interoperability a strojovej spracovateľnosti). I keď táto povinnosť patrí jednotlivým Orgánom verejnej moci, vzhľadom na chýbajúcu softvérovú podporu Centrálna dátová kancelária poskytuje maximálnu súčinnosť pri tvorbe tohto RDF formátu. V súčasnosti preto stačí mať stačí poskytnúť CSV formát distribúciu daného datasetu  v predpísanej zverejnenej forme a v spolupráci s Centrálnou dátovou kanceláriou bude dané RDF vytvorené. 

Súčasťou informačných systémov verejnej správy SR sú aj tzv. centrálne registre, ako napr. Centrálny register zmlúv a podobne. V prípade, ak OVM má povinnosť zverejňovať dáta v týchto registroch, nie je potrebné vytvárať ich samostatne, resp. duplicitne. Tvorba otvorených údajov v RDF formáte bude zabezpečená centrálne. V opačnom prípade je nutné daný dataset vytvoriť, podľa bodu I.

...

Doplňujúca informácia: Uvedené štandardy sú publikované v stave - otvorené na pripomienkovanie. Štandardy sú neúplné, ale konzistentné. V prípade pripomienok ku k zoznamu datasetov alebo ich , štruktúre, kontaktuje prosím  marketa.simoni@vicepremier.gov.sk . V prípade  technických otázok, resp. technických otázok, resp. pripomienok k RDF formátu, kontaktujte prosím marketa.simoni@vicepremier.gov.sk a miroslav.liska@vicepremier.gov.sk .

II.

Definícia publikačného minima

...

Unknown macro: {add-label}