Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 Datasety★★★★★

★★★

★★
Zoznam softvéru, zakúpeného z verejných zdrojovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Dátový inventár orgánu verejnej správyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania otvorených údajovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX

...

Unknown macro: {add-label}