Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Katalóg Dátová a aplikačná infraštruktúra

 Datasety★★★★★

★★★

★★
Zoznam softvéru, zakúpeného z verejných zdrojovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Katalóg otvorených údajov orgánu verejnej správyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Plán rozširovania katalógu otvorených údajov orgánu verejnej moci (Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania otvorených údajov)datasetovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX

...

Unknown macro: {add-label}