Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Publikačný profil MINPUB-DCATSK 2021-MM-DD★★★★★★★★★★
Technická špecifikácia publikácie datasetov publikačného minima MINPUB-DCATSKRDF/TTLRDF/XMLODSUML/XMIXLSXIII.

Príklady otvorených údajov publikačného minima

...

Harmonogram vyhlásenia jednotlivých dotácií a dotačných schém
Datasety★★★★★★★★★★
Zoznam poskytovaných elektronických služiebRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam dotačných schémRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSXPoskytované dotácie a granty povinného subjektu
Zoznam výzievRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam žiadostí na financovanie projektovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informáciíRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX

...

Unknown macro: {add-label}