Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Plán implementácie

ŠtýlPovinnosť
DatasetPrechodné obdobie od dátumu vyhlásenia. Predpoklad 30.5. prechodné obdobie do konca roka 2021prechodné obdobie do konca roka 2021. Od 1.1. 2022 povinné.
DatasetPovinnosť publikácie súvisiaca so platným zákonom o údajoch. Predklad platnosti 2022, prechodné obdobie do 06/22 + 6 mesiacov. Unknown macro: {add-label}