Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ŠtýlPovinnosť
Datasetprechodné obdobie do konca roka 2021. Od 1.1. 2022 povinné.
DatasetPovinnosť publikácie súvisiaca so s platným zákonom o údajoch. Predklad platnosti 2022, prechodné obdobie + 6 mesiacov. 

...

Unknown macro: {add-label}