Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dataset Úradné hodiny obsahuje definíciu otváracích hodín kontaktných miest OVM.

Typ povinnej osoby 

Orgán štátnej správy, Orgán samosprávy

Dátový model

Popis datasetu

...

Štátna správa: https://data.gov.sk/dataset/mirri-uradne-hodiny-2021-04-20

Samospráva: 

Unknown macro: {add-label}