Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pracovná skupina (foaf:Group) je vytvorená právnym subjektom (lsub:LegalSubject). Údaje o pracovnej skupine sú dostupné na danej stránke (foaf:page). 

Image RemovedImage Added

Popis datasetu


Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor pracovnej skupinyidxsd:stringXrdf:aboutURIX
názov pracovnej skupinynamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
názov zriaďovateľa (vlastníka)organizationNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

IČO zriaďovateľa (vlastníka)organizationxsd:stringXdct:creatorURIX
urlurlxsd:stringXfoaf:pageURIX

Príklady na použitie


Unknown macro: {add-label}