Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
ičo organizácieidxsd:stringXrdf:aboutURIX
názor organizácienamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

ičo podriadenej organizáciehasSubOrganizationxsd:stringXorg:hasSubOrganizationURIX
názov podriadenej organizáciesubOrganizationNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

dátum vzniku vzťahuvalidFromxsd:stringXschema:validFromURIX


Príklady na použitie

https://data.gov.sk/dataset/mirri-podriadene-organizacie-2021-04-20

Unknown macro: {add-label}