Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dátový model datasetu

Image RemovedImage Added

Popis

KódNázovURI
ididentifikátor organizačnej jednotkyrdf:aboutxsd:stringXURIX
namenázov organizačnej jednotkyskos:prefLabelxsd:stringXxsd:stringX
typetyp organičnej jednotkydct:typexsd:stringXURIXtyp organizačnej jednotky (skos:scheme)
typeNamenázov typu organizačnej jednotkyskos:prefLabelxsd:stringXxsd:string

parentnadradená organizačná jednotkaskos:broaderxsd:string
URI

unitOfje organizačnou jednotkou organizácieorg:unitOfxsd:stringXURIX
createddátum vzniku organizačnej jednotkydct:createdxsd:dateXxsd:dateX
terminateddátum zániku organizačnej jednotkydct:terminatedxsd:date
xsd:date
dátum zániku >= dátum vzniku


Unknown macro: {add-label}