Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NázovKategória dát ()
Bezbariérová prístupnosť objektov z užívateľského hľadiska  Obyvateľstvo a spoločnosť
Zoznam prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj/nájom  Ekonomika a financie
Bezodplatné plnenia a dary  Ekonomika a financie
Zoznam zahraničných cestovných nákladov Ekonomika a financie
Zoznam splatných pohľadávok štátu Ekonomika a financie
Zoznam objednávokEkonomika a financie
Zoznam faktúr  Ekonomika a financie
Zoznam zmlúvEkonomika a financie
Rozpočet Ekonomika a financie
Plán kontrolnej činnostiEkonomika a financie
Právoplatné pokutyEkonomika a financie
Uskutočnené kontrolyEkonomika a financie
Zoznam prijatých žiadostí podľa InfozákonaVláda a verejný sektor
Zoznam podaní a sporových konaníSpravodlivosť
Zoznam poskytovaných elektronických služiebVláda a verejný sektor
Dotácie (schémy, obmedzenia, výzvy, žiadosti) Ekonomika a financie
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informáciíEkonomika a financie
Organizačná štruktúraVláda a verejný sektor
Zoznam kontaktných miestVláda a verejný sektor
Úradné hodinyVláda a verejný sektor
Zoznam poradných orgánov povinných subjektov s uvedením ich členovVláda a verejný sektor
Zoznam pracovných skupínVláda a verejný sektor
Zoznam podriadených organizáciíVláda a verejný sektor
Zoznam voľných pracovných miestVláda a verejný sektor
Zoznam voľných štátnozamestnaneckých miestVláda a verejný sektor
Údaje o počte zamestnancov v štátnej správeVláda a verejný sektor
Zoznam zamestnancov, vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruVláda a verejný sektor
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisovSpravodlivosť
Zoznam interných právnych aktovVláda a verejný sektor
Úradná tabuľaVláda a verejný sektor
Zoznam strategických dokumentovVláda a verejný sektor
Zoznam analytických dokumentovVláda a verejný sektor
Zoznam najžiadanejších otvorených údajov OVMVláda a verejný sektor
Zoznam softvéru, zakúpeného z verejných zdrojovVláda a verejný sektor
Katalóg otvorených údajov orgánu verejnej správyVláda a verejný sektor
Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetovVláda a verejný sektor

...

Plán implementácie

Štýl

Povinnosť

Datasetprechodné obdobie do konca roka 2021. Od 1.1. 2022 povinné.
DatasetPovinnosť publikácie súvisiaca s platným zákonom o údajoch. Predklad platnosti 2022, prechodné obdobie + 6 mesiacov. 

...

Unknown macro: {add-label}