Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Národné kontrolované slovníky


NUTS SK 2014RDF/XML
Ústredné orgány štátnej správyRDF/XML

Medzinárodné kontrolované slovníky


mdr-countryRDF/XML
mdr-currencyRDF/XML
mdr-continentRDF/XML
mdr-dataset-typeRDF/XML
mdr-dataset-statusRDF/XML
mdr-languageRDF/XML
mdr-frequencyRDF/XML
mdr-licenceRDF/XML
inspire-themeRDF/XML
inspire-applicationschemaRDF/XML
inspire-codelistRDF/XML
inspire-featureconceptRDF/XML
inspire-metadata-codelistRDF/XML
inspire-documentRDF/XML
inspire-glossaryRDF/XML
inspire-enumerationRDF/XML
inspire-layerRDF/XML
inspire-media-typesRDF/XML


Unknown macro: {add-label}