Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

1. Analýza získaných bodov v rebríčkoch otvorených dát 2021


Výsledky ODMI 2022:

https://data.europa.eu/en/publications/open-data-maturity/2022

...