Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Otvorené údaje verejnej správy Domov - Otvorené údaje (opendata.gov.sk) - Confluence

I.

Základné informácie k publikačného minimu

...

Kontakt:  marketa.simoni@vicepremier.gov.sk a miroslav.liska@vicepremier.gov.sk .Otvorené údaje verejnej správy Domov - Otvorené údaje (opendata.gov.sk) - Confluence

II.

Definícia publikačného minima

...

Unknown macro: {add-label}