Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Datasety★★★★★★★★★★
Organizačná štruktúraRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam kontaktných miestKontaktné miestaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Úradné hodinyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam poradných orgánov povinných subjektov s uvedením ich členovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam pracovných skupínPracovné skupinyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam podriadených organizáciíPodriadené organizácieRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX

Katalóg Personalistika a mzdy

Datasety★★★★★★★★★★Zoznam voľných pracovných miest
Voľné štátnozamestnanecké miestaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam voľných Údaje o počte štátnozamestnaneckých miestRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Údaje o počte zamestnancov v štátnej správeRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam Počty zamestnancov, vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomerudohody (DoVP, DoPČ, DoBČŠ, DoPD) vykonávaných mimo pracovný pomerRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX

Katalóg Legislatíva, dokumenty

Datasety★★★★★★★★★★Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov
Všeobecne záväzné právne predpisyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSXZoznam interných právnych aktov
Vnútorné organizačno- riadiace aktyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Úradná tabuľaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam strategických dokumentovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam analytických dokumentovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX

...

Unknown macro: {add-label}