Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kód položkyNázov položky
1sprístupnenie
2rozhodnutie o nesprístupnení informácie
3 postúpenie
4odloženie
5 čiastočne sprístupnená a čiastočne postúpená
6čiastočne sprístupnená a rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácie
7čiastočne postúpená a rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácie
8fiktívne rozhodnutiefikcia rozhodnutia o nesprístupnení informácie
9iný spôsob


Číselník  Spôsob sprístupnenia informácií

...

Unknown macro: {add-label}