Page tree
Title: A.1.1 Úvodné definície (Sémantický web v kocke)  
Author: Miroslav Líška Jun 01, 2016
Last Changed by: Marek Šurek Feb 11, 2019
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.vicepremier.gov.sk/x/H4D6
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
PS1 - dátové štandardy (1)
    Page: A.4.5.1 Úrovne interoperability otvorených údajov
Hierarchy
Labels
Global Labels (1)
Outgoing Links
External Links (1)
    https://data.gov.sk
PS1 - dátové štandardy (1)     Page: A.1.1 Úvodné definície (Sémantický web v kocke)
Unknown macro: {add-label}