Page tree
Title: Pravidlá tvorby referencovateľných identifikátorov  
Author: Miroslav Líška Jun 01, 2016
Last Changed by: Miroslav Líška Jun 02, 2021
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.vicepremier.gov.sk/x/OoD6
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
PS1 - dátové štandardy (1)
    Page: A.1.3 Súvislosť s platnými predpismi
Komisia pre štandardizáciu IS VS (1)
    Page: 2. Zasadnutie KS ISVS
Interoperabilita údajov ISVS ( interoperabilita.gov.sk) (1)
    Page: Jednotný referencovateľný identifikátor URI
Labels
Global Labels (1)
Outgoing Links
PS1 - dátové štandardy (1)     Page: Pravidlá tvorby referencovateľných identifikátorov
Unknown macro: {add-label}