Page tree
Title: A.4.3.1 Všeobecné pravidlá tvorby metadát verzionovateľných objektov  
Author: Marek Šurek Mar 08, 2017
Last Changed by: Marek Šurek Nov 16, 2017
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.vicepremier.gov.sk/x/QIkxAQ
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
Komisia pre štandardizáciu IS VS (1)
    Page: 2. Zasadnutie KS ISVS
PS1 - dátové štandardy (5)
    Page: A.4.3.3 Meta.xml súbor elektronických formulárov
    Page: A.4.3.4 Aplikačné služby
    Page: A.4.3.5 Koncové služby
    Page: A.4.6 Dereferenciácia referencovateľných identifikátorov
    Page: A.4.1.1 Použitie ontológií
Labels
Global Labels (1)
Unknown macro: {add-label}