Page tree
Title: Centrálny model údajov verejnej správy  
Author: Miroslav Líška Apr 21, 2017
Last Changed by: Miroslav Líška Mar 27, 2018
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.vicepremier.gov.sk/x/7QNDAQ
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
Hierarchy
Parent Page
    Page: Sémantická interoperabilita
Children (3)
    Page: CMU-1.0 (2017-06-12)
    Page: CMU-1.1 (2018-03-26)
    Page: CMU-1.2 (2022-MM-DD)
Labels
Global Labels (1)
Unknown macro: {add-label}