Page tree
Title: A.2.4 Typ doc - dokumenty  
Author: Miroslav Líška Jun 06, 2016
Last Changed by: Marek Šurek Nov 15, 2017
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.vicepremier.gov.sk/x/HYD_/
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
PS6 - štandardy pre elektronické formuláre (1)
    Page: 2. zasadnutie PS6
PS1 - dátové štandardy (2)
    Page: A.2.1.1 Všeobecný návrhový vzor pre referencovateľný identifikátor
    Page: A.4.6 Dereferenciácia referencovateľných identifikátorov
Labels
Global Labels (1)
Outgoing Links
Unknown macro: {add-label}