Page tree
Title: A.4.5.1 Úrovne interoperability otvorených údajov  
Author: Miroslav Líška Sep 22, 2017
Last Changed by: Marek Šurek Sep 24, 2017
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.vicepremier.gov.sk/x/WgFuAQ
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: A.4.5 Publikácia otvorených údajov
Children (1)
    Page: Príklady úrovní interoperability
Labels
Global Labels (1)
Outgoing Links
PS1 - dátové štandardy (1)     Page: A.1.1 Úvodné definície (Sémantický web v kocke)
Unknown macro: {add-label}