Page tree
Title: Ontológia katalógu dátových prvkov (2017-06-12)  
Author: Miroslav Líška Jan 09, 2018
Last Changed by: Miroslav Líška Mar 26, 2018
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.vicepremier.gov.sk/x/TIB8AQ
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: CMU-1.0 (v platnosti)
Children (1)
    Page: Mapovanie na Katalóg dátových prvkov
Labels
Global Labels (1)
Outgoing Links