Page tree
Title: Publikačné minimum štátnej správy  
Author: Miroslav Líška Jun 23, 2021
Last Changed by: Miroslav Líška Jul 02, 2021
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.vicepremier.gov.sk/x/aZkAB
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: Publikačné profily
Children (36)
    Page: Bezbariérová prístupnosť objektov z užívateľského hľadiska
    Page: Bezodplatné plnenia a dary
    Page: Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetov
    Page: Dotácie (schémy, obmedzenia, výzvy, žiadosti)
    Page: Katalóg otvorených údajov orgánu verejnej správy
    Page: Organizačná štruktúra
    Page: Plán kontrolnej činnosti
    Page: Právoplatné pokuty
    Page: Rozpočet
    Page: Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
Labels
There are no labels assigned to this page.
Unknown macro: {add-label}