Page tree
Title: Odporúčania pre publikáciu otvorených údajov na data.gov.sk  
Author: Miroslav Líška Jul 06, 2021
Last Changed by: Miroslav Líška Jul 06, 2021
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.vicepremier.gov.sk/x/cZsAB
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: Publikácia otvorených údajov
Labels
There are no labels assigned to this page.
Unknown macro: {add-label}