Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
EntitaSúčasné URINové URI
URI základných entít
Katalóg NKODhttps://data.gov.sk/zdroj/katalog/NKODhttps://data.gov.sk/set/catalog/nkod
Kontaktný bod pre NKODN/Ahttps://data.gov.sk/set/catalog/nkod/contact-point
Katalóg LKODN/Ahttps://data.gov.sk/set/catalog/lkod/rpi.gov.sk
Konkrétny kontaktný bod pre LKODN/Ahttps://data.gov.sk/set/catalog/lkod/rpi.gov.sk/contact-point
Konkrétny datasethttps://data.gov.sk/dataset/1bdff779-3aa7-4ed5-a079-94dc825fad47https://data.gov.sk/set/mirri-organizacna-struktura-2022-03-08
typ datasetuN/A

http://purl.org/dc/terms/type

zdroj relácie: Dataset

cieľ relácie: Číselník Typ datasetu

Konkrétne časové pokrytie datasetuN/Ahttps://data.gov.sk/set/mirri-organizacna-struktura-2022-03-08/temporal
Konkrétny kontaktný bod datasetuN/Ahttps://data.gov.sk/set/mirri-organizacna-struktura-2022-03-08/contact-point
Konkrétna distribúciahttps://data.gov.sk/dataset/1bdff779-3aa7-4ed5-a079-94dc825fad47/resource/efdea935-a177-452b-9659-8e7bbc19d4d3https://data.gov.sk/set/mirri-organizacna-struktura-2022-03-08/resource/778584aa-4385-4c91-a559-2eea06fb6b48
Konkrétna dátová službaN/Ahttps://data.gov.sk/id/egov/app-service/{CODE}
Konkrétny poskytovateľhttps://data.gov.sk/organization/3553318c-c815-4b28-8087-1f99540b3652https://data.gov.sk/id/legal-subject/{IČO}
právna formaN/A

https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/legalFormType

zdroj relácie: Poskytovateľ

cieľ relácie: Základný číselník Právna forma organizácie

URI pre podmienky použitia distribúcie
Podmienky použitiaN/Ahttps://data.gov.sk/def/ontology/law/TermsOfUse
podmienky použitia distribúcieN/A

https://data.gov.sk/def/ontology/law/termsOfUse

zdroj relácie: Distribúcia

cieľ relácie: Podmienky použitia

typ autorského dielaN/A

https://data.gov.sk/def/ontology/law/authorsWorkType

zdroj relácie: Podmienky použitia

cieľ relácie: Číselník Typ autorského diela

meno autora dielaN/A

https://data.gov.sk/def/ontology/law/authorName

zdroj relácie: Podmienky použitia

cieľ relácie: rdf:langString

typ originálnej databázyN/A

https://data.gov.sk/def/ontology/law/originalDatabaseType

zdroj relácie: Podmienky použitia

cieľ relácie: Číselník Typ originálnej databázy

meno autora originálnej databázyN/A

https://data.gov.sk/def/ontology/law/originalDatabaseAuthorName

zdroj relácie: Podmienky použitia

cieľ relácie: rdf:langString

typ špeciálnej právnej ochrany databázyN/A

https://data.gov.sk/def/ontology/law/databaseProtectedBySpecialRightsType

zdroj relácie: Podmienky použitia

cieľ relácie: Číselník Typ osobitého práva nadobúdateľa databázy

typ výskytu osobných údajovN/A

https://data.gov.sk/def/ontology/law/personalDataContainmentType

zdroj relácie: Podmienky použitia

cieľ relácie: Číselník Typ výskytu osobných údajov

URI pre meranie kvality
MetrikaN/Ahttps://data.gov.sk/def/observation/data-quality/metrics/{KOD-METRIKY}
Kocka pre pozorovanie pre poskytovateľovN/Ahttps://data.gov.sk/set/observation/data-quality/legal-subjects/DataSet
Kocka pre jednotlivé pozorovaniaN/Ahttps://data.gov.sk/set/observation/data-quality/DataSet
Kocka pre pozorovanie na úrovni NKODN/Ahttps://data.gov.sk/set/observation/data-quality/nkod/DataSet
Pozorovanie k metrikeN/A

https://data.gov.sk/set/observation/data-quality/legal-subjects/PočetDatovýchSadSNeshodnýmMediaTypem/2022-05-31/https://data.gov.sk/id/legal-subject/00166197

Pozorovanie k dátumuN/A

https://data.gov.sk/set/observation/data-quality/nkod/PočetDatovýchSadSNedostupnýmiPodmínkamiUžitíAutorskéDíloVNKOD/2022-05-31

Pozorovanie k poskytovateľovi/datasetu/nkoduN/A

https://data.gov.sk/set/observation/data-quality/metrikaDostupnostiSchématu/2022-05-31T15:22:16/https%3A%2F%2Fsusrrpo.docs.apiary.io%2F

URI pomenovaných grafov
URI grafu merajúci dostupnosťN/Ahttps://data.gov.sk/id/egov/isvs/9184/graph/dostupnost-nkod
URI grafu merajúci CORSN/Ahttps://data.gov.sk/id/egov/isvs/9184/dataset/kvalita-cors
URI grafu merajúci kvalitu metadátN/Ahttps://data.gov.sk/id/egov/isvs/9184/dataset/kvalita-nkod
URI grafu merajúci kombinované indikátoryN/Ahttps://data.gov.sk/id/egov/isvs/9184/graph/kombinované-indikátory
URI grafu obsahujúceho záznam datasetuN/AURI datasetu
URI grafu obsahujúceho metadata NKODN/AURI NKOD

Súvisiace nové číselníky

Číselníky DCATSK (mimo DCAT-AP)

Súvisiace nové ontológie

Ontológia práva (law.owl)

TODO  • No labels

2 Comments

  1.  Konkrétna dátová služba - 

    sa už používa v MetaIS  pre aplikačnú službu. Je schválený dátový prvok Aplikačná služby https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationService

    Ale nie je schválená šablóna URI.


    1. Áno, tu by bolo ideálne, keby pri nahadzovaní dátovej služby pre dataset sa rovno použilo URI z MetaIS. Z toho vyplýva, že najskôr musí byť služba v mete, až potom je ju možné skatalogizovať. Čo vyzerá aj na správny postup.

Write a comment...